Platform Economie en Arbeidsmarkt • Roosendaal •

We kunnen wel rondbazuinen hoe goed West-Brabant is op het gebied van de logistiek. Maar hebben we dadelijk nog wel genoeg mensen om het werk te doen, nu de economie stevig aantrekt? Diverse sectoren, met de IT voorop, kampen nu al met arbeidskrapte. Yolanda Tieleman, commercieel manager Inhouse Service van Randstad, ziet volop mogelijkheden.

Randstad werkt nauw samen met DSV Solutions, dat onder meer zorgt voor de bemensing van het logistieke centrum van Primark in Roosendaal. Volgens Tieleman is er een aantal maatregelen nodig om ook voor de lange termijn te zorgen voor voldoende arbeidskrachten in de logistiek. “Door digitalisering en robotisering verandert er veel. Dat is nu al goed te zien, bijvoorbeeld in de financiële sector. Personeel van alle niveaus moet op zoek naar nieuw werk, vaak buiten de sector. Dat gaan we de komende jaren meer zien. Op de arbeidsmarkt ontstaan hierdoor verschuivingen.”

Volgens Tieleman is er werk aan de winkel op 3 fronten:
– we moeten mensen omscholen
– hoogopgeleide arbeidskrachten halen uit het buitenland
– sociale innovatie

Omscholen of uit buitenland halen
Over omscholing: zie het artikel in deze nieuwsbrief over het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek. Met het oog op toekomstige krapte zal Nederland, en dus ook West-Brabant, in toenemende mate gebruik gaan maken van arbeidspotentieel uit het buitenland. “We hebben vacatures voor gespecialiseerde technici en IT’ers die soms maanden openstaan omdat er simpelweg geen kandidaten voor zijn. Omscholing biedt dan op korte termijn geen oplossing, enkel op lange termijn. Met Randstad zitten we in heel Europa. Via ons netwerk zorgen we nu al dat bijvoorbeeld hoogopgeleide technici uit het buitenland hier komen werken.”

Sociale innovatie
Bij sociale innovatie werken meerdere partijen (commerciële en publieke) samen om de lokale arbeidsmarkt te versterken. Nieuwe werkvormen worden dus niet uit de weg gegaan. “Denk aan mensen die vanuit een uitkeringssituatie solliciteren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met de gemeente en andere partijen kijken we van persoon tot persoon wat er nodig is om iemand arbeidsfit te maken. Zo hebben we in samenwerking met DSV, het WSP West-Brabant en de gemeente Roosendaal een traject lopen waarbij medewerkers een begeleidings- en opleidingstraject krijgen van 3 maanden om ze daarmee inzetbaar te maken voor de logistieke sector.”

Arbeidsmarktwaardescan
Onlangs introduceerde Randstad de arbeidsmarktwaardescan. “Zie het als een soort APK voor medewerkers. We toetsen de inzetbaarheid van iemand op langere termijn. Wat is je arbeidsmarktwaarde? Werk verandert zo snel. Dat betekent dat er andere vaardigheden nodig zijn. Onze arbeidsmarktwaardescan laat zien wat de waarde van een werknemer nu is en in de toekomst. Ook blijkt hoe het is gesteld met iemands veranderbereidheid. Hoe ver ben je in staat om mee te bewegen? Verder laat de scan zien waar werkgever en medewerker in kunnen investeren, bijvoorbeeld via scholing, om de inzetbaarheid te vergroten.”

Arbeidsmarkt steeds flexibeler
Volgens Tieleman wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler. “Nog maar tweederde van onze arbeidsbevolking heeft nog een vast contract. Steeds meer mensen werken als ZZP-er of op tijdelijke basis. Het vaste contract zal op termijn ophouden te bestaan. Bedrijven vragen flexibele oplossingen, niet alleen qua arbeidsovereenkomst maar ook in tijd. Dat geldt ook voor werknemers. Als iemand alleen ‘s middags kan werken vanwege de situatie thuis, dan spelen we daarop in. Dat wordt steeds normaler.”

Organisaties als Randstad bewegen mee met de economie. Is het bij bedrijf X tijdelijk wat rustiger, dan plaatst Randstad de flexwerkers door naar bedrijf Y of Z waar extra werk zit. “Zo onderhouden we relaties met zowel bedrijven als met onze flexwerkers. Samen bieden we werkcontinuïteit.”