Roosendaal werkt hard aan meer werkgelegenheid en een uitstekend vestigingsklimaat. Onze koers staat beschreven in het Economisch Actieplan 2015-2018. Het doel is helder: meer werkgelegenheid creƫren door kansrijke, economische activiteiten te ondersteunen met impulsgelden.

Het EAP is verder uitgewerkt in de notitie Economische Actiepunten. In totaal zijn er 11 acties geselecteerd die de komende jaren voor extra werkgelegenheid in Roosendaal moeten leiden.